top of page

Corul

Suntem bucuroși de noua activitate care se desfășoară în cadrul Institutul Biblic Euroasiatic din Moldova. Corul a fost inclus spre sfîrșitul lunii Octombrie. Studenții învață teoria muzicii cît și să cînte. Se adună de 2-3 ori pe săptămînă.

Dirijorul corului studențesc este Romina Pînzaru. Ea este o fostă studentă care a graduat la acest institut în anul 2015. Înainte de a studia la Institutul Biblic din Vatici ea a făcut studii în domeniul muzicii 4 ani de zile. Are o voce frumoasă, cîntă la chitară și pian. Mulți studenți au rugat-o să-i învețe pianul. Ea face o lucrarea frumoasă învățîndu-i pe studenți cum să-și îmbunătățească vocile și cum să folosească aceste abilități spre slava lui Dumnezeu.

La sfîrșitul semestrului de studii am avut ocazia să ascultăm două cîntări. De fiecare dată cînd studenții cîntă se poate observa îmbunătățiri. Ne rugăm pentru acești studenți, ca Dumnezeu să îi folosească în vacanța de iarnă, să se implice activ în bisericile în care vor fi.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page