Slujind Bisericile

Una dintre oportunitățile studenților de la Institutul Biblic Euroasiatic este slujirea. Fiind parte integrantă a planului de învățământ, slujirea este o metodă eficientă prin care studenții își creează o percepție clară despre modul de implicare în viața și activitatea unei biserici.

Duminică, 1 noiembrie, anul 2015, studenții anului I,II și III au fost prezenți la ora de închinare în două biserici în care sunt membri surorile Maria și Cristina – studente în anul II. A fost pregătit din timp pentru slava Lui Dumnezeu un program bogat de cântări, poezii iar studentul anului I – Mazur Oleg, a avut un mesaj biblic.

A fost un timp binecuvântat și minunat în care bisericile au rămas încurajate și îmbărbătate, iar studenții au avut prilejul să se implice activ în slujire, depășind orice obstacol și temere . De asemenea s-au bucurat din plin de masa bogată pregătită cu mult drag de către frații și surorile creștine din biserică.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts