top of page

Slujind Bisericile

Una dintre oportunitățile studenților de la Institutul Biblic Euroasiatic este slujirea. Fiind parte integrantă a planului de învățământ, slujirea este o metodă eficientă prin care studenții își creează o percepție clară despre modul de implicare în viața și activitatea unei biserici.

Duminică, 1 noiembrie, anul 2015, studenții anului I,II și III au fost prezenți la ora de închinare în două biserici în care sunt membri surorile Maria și Cristina – studente în anul II. A fost pregătit din timp pentru slava Lui Dumnezeu un program bogat de cântări, poezii iar studentul anului I – Mazur Oleg, a avut un mesaj biblic.

A fost un timp binecuvântat și minunat în care bisericile au rămas încurajate și îmbărbătate, iar studenții au avut prilejul să se implice activ în slujire, depășind orice obstacol și temere . De asemenea s-au bucurat din plin de masa bogată pregătită cu mult drag de către frații și surorile creștine din biserică.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page