top of page

Design Vestimentar

Activitatea instructiv-educativă a Institutului Biblic din satul Vatici este axată pe următorul plan de studii: - cursuri biblice (Teologie, Noul Testament, Vechiul Testament, ….);

 • Limba română;

 • Limba engleză;

 • Meserii (Construcție, Mecanică, Bucătărie, Cursuri de calculatoare, Design Vestimentar).

Săptămâna aceasta aș dori să analizăm împreună meseria de Design Vestimentar care a fost inclusă recent în planul academic, începînd cu semestrul I, anul 2015.


Meseria propriu –zisă, are un rol important în cadrul instituției noastre, deoarece sporește efectiv aria de studii profesionale pentru actualii și viitorii studenți și de asemenea crează noi oportunități de integrare în câmpul muncii pe plan social.


Rezultatele optime marcate în acest domeniu de studiu, se datorează în mare parte profesorului de Design Vestimentar - Marcela Moscovciuc, care este o personalitate optimistă, perseverentă, deschisă pentru slujire și implicare cu entuziasm.


„Rolul” de profesor în această instituție îl obține datorită călăuzirii din partea lui Dumnezeu și datorită unei vieți transformate prin Duhul Sfînt ce a avut loc cu mulți ani în urmă în tabăra „Speranța” - componentă integrantă a Misiunii Baptiste Euroasiatice.


Această Misiune a fost un mediu prielnic pentru Marcela de a se forma ca personalitate integră și de a-și trasa un scop esenţial în viață: dedicare și slujire pentru Dumnezeu.

Avînd mai întîi rolul de consilier care a durat mai bine de 7 ani în tabăra din satul Vatici, Marcela, a avut oportunitatea de a influenţa viețile multor copii, ajutîndu-i să cunoască adevărul despre Dumnezeu. Apoi după finisarea studiilor universitare, preia funcția de profesor în Institutul Biblic – locul unde slujește cu dragoste și împlinire.


Pentru formarea competenței profesionale, Marcela și-a efectuat studiile la Universitatea Tehnică din orașul Chișinău, specializîndu-se în Design Vestimentar, iar la etapa actuală este masterandă în același domeniu de studiu.


Talentul ei de designer, este remarcabil prin rezultatele finale obținute de către studenți în cadrul orelor practice, prin schițele originale și relevante pe care le realizează, de asemenea prin portofoliul individualizat care prezintă un întreg arsenal de materiale didactice și modele pentru studenți.


Marcela a obținut succese extraordinare în activitatea sa profesională datorită diverselor experiențe constructive: predarea eficientă la orele de Design Vestimentar, cercetări adiționale în cadrul studiilor de master, confecționarea hainelor și a rochiilor de mireasă solicitate de numeroși clienți.


Un succes remarcabil este participarea sa la un concurs organizat de Bussines Consulting Institute din oraşul Chișinău. Din cei peste 100 de participanți, Marcela a cîștigat la acest concurs datorită originalității și profesionalismului de care a dat dovadă, elaborând idei originale de bussines prin promovarea unui produs autohton: modele de haine, rochii de mireasă, costume naționale moldovenești cu motive tradiționale.


Marele premiu obținut este un grand bănesc cu care își va deschide propriul atelier avînd titlul: „Măr alb”, acesta va fi un brand unic în Moldova!


În ceea ce privește activitatea de instruire în cadrul orelor de Design Vestimentar, studenții sunt familiarizați cu următoarele conținuturi:

 • evoluția națională și internațională a designului;

 • criterii de clasificare a țesăturilor;

 • Strategii derecunoaștere a țesăturilor naturale și artificiale;

 • Tehnici de coasere;

 • Metode de proiectareși modelare a hainelor;

 • Decorul vestimentației;

 • Tehnici de brodare;

 • Acțiuni elementare de reparare a hainelor;

Un aspect forte în cadrul acestor ore , este crearea situațiilor de învățare bazate pe valori creștine și modele biblice demne de urmat. Unul dintre personajul -model de pe paginile Sfintelor Scripturi ar fi Dorca – femeia creștină care cosea haine pentru cei săraci. Astfel, pe lîngă formarea competențelor profesionale, studenții beneficiază în cadrul orelor de numeroase momente educative creștine, fapt ce contribuie la dezvoltarea lor ca personalități integre și prompte de a înfrunta situații reale de viață.


De asemenea, pe parcursul activităților teoretice și practice în deținerea acestei meserii, studenții sunt motivați să-și proiecteze propriile schițe ale hainelor ce urmează a fi confecționate. Ei sunt încurajați de a fi cît mai originali și unici în elaborarea sarcinilor de lucru, ceea ce va facilita obținerea unor succese deosebite în situații autentice: lucru casnic, serviciu, societate. Referitor la aceasta, semestrul trecut, a fost organizat un proiect, în care fiecare student a realizat cîte o ținută vestimentară proprie (fetele- fustă, băieții - pantaloni), iar ca și criterii de evaluare fiind originalitatea, calitatea și acuratețea. Acest proiect a fost binevenit deoarece studenții au manifestat interes, și au avut o implicare activă.


Tot în acest semestru, studenții s-au încadrat în diverse proiecte : confecționare de perne, genți, huse pentru cărți, accesorii casnice; iar în perioada de studii care urmează, vor studia confecționarea tricourilor și a rochiilor, fapt ce le va permite antrenarea capacităților și achizițiilor profesionale.


Începutul oricărei activități umane, este anevoios și constrâns de numeroși factori. În cazul meseriei de Design Vestimentar, deși dispunem de strictul necesar în exersarea acestei profesii, totuși lipsa de mașini performante pentru cusut, insuficiența materialelor textile și a articolelor prea scumpe, rămîne problema majoră care influenţează în mare parte calitatea procesului instructiv. Deoarece multe mașini de cusut sunt vechi și necesită reparare foarte des, explicarea și demonstrarea diferitor tehnici de lucru este dificilă și anevoioasă. Dar în pofida oricărui obstacol și greutăți, perseverăm în credință și rugăciune, avînd certitudinea că Dumnezeu va sprijini și va binecuvânta întreaga lucrare atît material cît și spiritual.


Dotarea clasei cu utilaj modern, va spori eficiența activităților practice a acestui curs, va facilita sarcinile de lucru ale studenților și îi va oferi meseriei de Design Vestimentar un statut social valorificat de standarde naționale de calificare.


Ca și cadru didactic, Marcela, dispune de cunoștințe procedurale, abilități specifice și de competențe atît profesionale cît și pedagogice. În cadrul orelor teoretice, studenții beneficiază de conținut informativ autentic preluat din surse științifice reale care în mod nemijlocit sunt și aplicabile. Privitor la forma de organizare a activităților, predomină cea de grup, axată pe cooperare și spirit de inițiativă, iar ca stil de predare, este unul democrat care pune în valoare relația de colaborare și prietenie dintre profesor – student. Ca și specialist, prestează servicii de calitate înaltă, dă dovadă de responsabilitate, ingeniozitate și atitudine adecvată în orice domeniu de lucru. Scopul său de bază, proiectat în orice act instructiv-educativ este acel de a-L glorifica pe Dumnezeu cu tot ce este și cu tot ce face, și de a fi o binecuvîntare pentru cei din jur.
Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page