top of page

Pace vouă, scumpi frați și surori!

Deoarece lucrarea misiunii s-a lărgit efectiv, am hotărît să oferim spațiul și facilitățile taberelor noastre pentru chirie în orice timp al anului, respectiv pentru organizarea taberelor, conferințelor și a altor activități din cadrul bisericii dumneavoastră, chiar și pe durată de o singură zi. Astfel, fondurile obținute vor susține nu doar lucrarea misiunii, micșorînd costul de plată pentru tabără și programul de studii, dar și va oferi flexibil noi posibilități pentru diferite activități ale grupurilor creștine.  

Clasele în tabăra Vatici:

Dormitoarele în tabăra Vatici:

Menționăm, că pentru sezonul rece, tabăra din s. Vatici dispune de sală pentru conferințe, clase și dormitoare încălzite, iar pe timp de vară în clase se folosesc aparate cu aer condiționat. Capacitatea de primire iarna este de 100 persoane, iar vara de 350 persoane.

Pentru mai multe detalii contactați-ne: 

Mob.: 068055581 / 068079569

Tel.: (235) 59-0-33

E-mail: sinogaci@gmail.com; tabaramoldova@gmail.com

Notă: Lucrarea Misiunii Baptiste Euroasiatice este în comun acord cu Uniunea Bisericilor Evanghelice Baptiste din R. Moldova și în strînsă colaborare cu Universitatea ”Divitia Gratiae” din or. Chișinău.

Cu mult respect, echipa Misiunii Baptiste Euroasiatice.

Domnul să vă binecuvînteze.

Felicitări mesajul a fost epediat cu succes!

bottom of page