top of page

Slujind bisericile


Duminică, pe data de 11 Octombrie 2015 un grup de studenți al

Institutului Biblic EuroAsiatic au slujit în două biserici.

Studenții au încurajat acele biserici prin: cîntări, poezii, mărturii și predicarea Cuvîntului lui Dumnezeu. Bisericile care au fost vizitate sunt constituite din grupuri mici de credincioși. Ascultînd cum studenții îi dau glorie lui Dumnezeu prin cîntări, frații și surorile noastre în Domnul au radiat de bucurie. Unii din ei chiar au cîntat împreună cu studenții!

Maria Novițchi este studentă în anul II la Institutul Biblic din s. Vatici, Moldova.

Ea a avut o mărturie despre felul în care Dumnezeu i-a salvat viața, iar aceasta a sensibilizat inima ascultătorilor.

Ea nu avea familie și mulți oameni îi spuneau că ea nu are nici un viitor. Prima oară a auzit Evanghelia de la un grup de Americani. Ei au conisliat-o și i-au spus că este o nădejde și un viitor doar în Isus Cristos. Slavă Domnului, ea a fost salvată și acum studiază cu sîrguință la Institutul Biblic. Ea de asemenea și-a ales să studieze și profesia de „Bucătar” care face parte din programul de meserii. Așa cum Maria a fost adoptată în familia lui Dumnezeu, ea a fost adoptată într-o familie minunată care o iubește. Are părinți, cinci surori și un frate!

Ospitalitatea creștinilor!

Surorile din biserică care sunt pline de har și de ospitalitate le-au pregătit studenților noștri o masă gustoasă. Ele întotdeauna se asigurau ca nu cumva ei să fie flămînzi. Aceste femei minunate au pregătit cu mare atenție mîncare caldă și ceai fierbinte. De sigur, ele au pus și dulciuri pe masă! Studenții au rămași mulțumiți (și plini!).Casa de rugăciune din s. Tîrșîței


Din această biserică și acest sat fac parte de asemenea doi dintre studenții noștri, frații Pavel și Ion Răileanu. Ei ambii sunt în al doilea an de studii și îl slujesc cu credincioșie pe Dumnezeu în satul lor și în satul vecin!Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page