top of page

Noaptea de Rugăciune, 10 martie 2017


16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)


Rugăciunea este cea mai intimă experienţă cu Dumnezeu. Prin ea, noi ne apropiem de Dumnezeu și stăm în prezența sa.


În spatele rugăciunii rezidă o putere pe care noi nu o putem măsura și deseori nu o putem înțelege. Leonard Ravnehil, în cartea sa: „De ce întârzie trezirea” spune următoarele: Cine poate spune care e măsura puterii lui Dumnezeu? Oamenii au ajuns să măsoare greutatea pământului, să aproximeze dimensiunile Cetăţii Cereşti, să numere stelele pe cer, să măsoare viteza fulgerelor, să spună timpul răsăritului şi apusului de soare. Dar nimeni nu poate spune cât de mare e puterea rugăciunii.


Rugăciunea este o armă foarte puternică, dar folosită prea puțin de unii oameni credincioși. De aceea încercăm să mobilizăm tinerii, generația în care valorile spirituale nu sunt în top. Am încercat și încercăm să reaprindem acest foc în inima lor ca să-l păstreze pînă la venirea Domnului Isus.


Un grup mare de tineri, băieți și fete s-au întîlnit vineri seara, 10 Martie 2017 în incinta Institutului Biblic Euroasiatic din Moldova pentru a înălța rugăciuni pentru diferite motive de rugăciune. Cel mai principal motiv a fost acela de a ne ruga: pentru sfințenie personală, pentru cei ce se implică în ogorul lui Dumnezeu, pentru sufletele care nu s-au confruntat niciodată cu Vestea bună a Domnului nostru Isus Cristos, pentru cei care suferă pentru cauza Evangheliei, pentru bolnavi, etc.


Dedicați-vă rugăciunii, Rugați-vă Neîncetat (Romani 12:12, 1 Tesaloniceni 5:17)


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page