top of page

Noaptea de rugăciune

Una dintre activitățile interesante și importante ale studenților din școala noastră este „Noaptea de Rugăciune”. Acest eveniment a avut loc pe data de 30 Octombrie 2015, la care au participat invitați din alte biserici, rude ale studenților și foști absolvenți ai Institutului.

A fost o seară dedicată închinării Lui Dumnezeu prin rugăciune, cântări și mesaje biblice. Prin cântări de laudă, studenții și-au exprimat mulțumirea și reverența față de Isus Cristos – Mântuitorul nostru.

Toți cei prezenți au creat grupuri restrânse și s-au rugat: pentru misiunea locală și cea de peste hotarele țării, pentru cei bolnavi, pentru curaj, statornicie și dedicare în slujire; pentru cei nemântuiți și decăzuți în credință, de exemplu frații Emanuel, Ana și Estera Pălăduță, studenți în școala noastră, s-au rugat fierbinte pentru ceilalți zece frați ai lor ca să-L cunoască pe Domnul.


Un alt motiv important de rugăciune, a fost prosperarea Institutul Biblic din satul Vatici care are ca scop instruirea tinerilor creștini și formarea unei conduite moral-creștine în concordanță cu Sfintele Scripturi.


Cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre necesitatea puterii pe care o primim de la Dumnezeu prin rugăciune. Acest instrument este extrem de necesar pentru a comunica cu Tatăl Ceresc și de asemenea pentru ai încuraja și pe alții ca să creadă în Domnul Isus!


Rugăciunea ne ajută să mergem în misiune fiind în același timp conectați cu cerul, și datorită ei mulți oameni sunt ocrotiți și feriți de orice rău.


Ce mângâiere este să știi că indiferent de locul unde te afli în această lume, indiferent de limba pe care o vorbești, există un Salvator omniscient care ne-a promis că va asculta cererile și laudele noastre!


Fii alături de noi în rugăciune pentru studenții noștri și pentru rudele lor care nu sunt mântuite! Susține-ne în rugăciune ca Dumnezeu să ne aprovizioneze cu putere și resurse financiare în această slujire, care are scopul de a instrui tinerii creștini pentru „ a merge în toată lumea” să proclame numele Domnului nostru Isus Cristos!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page